Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft een nieuw pakket aan maatregelen gepresenteerd die de asbestsanering moet blijven stimuleren. Een daarvan is de oprichting van een fonds van waaruit leningen worden verstrekt voor asbestsanering. Doel is dit fonds in 2020 operationeel te hebben. Leningen zouden tot 2028 worden verstrekt om de sanering op korte termijn te stimuleren.

In overleg met provincies, gemeenten, betrokkenen uit de bouw- en asbestsector en andere maatschappelijke partijen, is gezocht naar maatregelen die vrijwillige sanering stimuleren en faciliteren. Doel is voor het eind van het jaar een samenwerkingsovereenkomst met zo veel mogelijk partijen te ondertekenen en concrete acties verder uit te werken. De maatregelen betreffen communicatie over nut en noodzaak van asbestsanering, het Asbestfonds, de inzet van ervencoaches, koppeling aan energietransitie, monitoring van voortgang en tot slot het vereenvoudigen van de regels rondom de uitvoering van sanering.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 28 oktober 2019 - 10:52