In opdracht van enkele waterschappen heeft CLM een actuele milieubelastingskaart ontwikkeld voor de appel- en perenteelt. De kaart laat in een oogopslag zien wat de milieubelasting van de verschillende gewasbeschermingsmiddelen is. Er zijn milieubelastingspunten berekend voor waterleven, bodemleven en grondwater en daarnaast is het risico voor bestuivende insecten en voor natuurlijke vijanden weergegeven.
Met de lijst is het voor fruittelers eenvoudiger te kiezen voor een optie met een lagere milieubelasting. Belangrijk blijft om de juiste driftreducerende maatregelen te nemen. Bij een juiste toepassing volgens het etiket scoort Luna Experience bijvoorbeeld goed, maar als je de juiste driftreducerende dop vergeet voor te draaien, is de werkelijke schade aan het waterleven veel groter en scoort het middel in de praktijk oranje.
Ook voor het behoud van een effectief middelenpakket is het belangrijk om de juiste driftreducerende maatregelen te nemen. Middelen die vaak de waterkwaliteitsnormen overschrijven, lopen het risico hun toelating te verliezen.

Klik hier voor de milieubelastingskaart. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fruitteelt op bodems met 1,5 tot 3% organische stof en bodems met 3 tot 6% organische stof.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 juni 2020 - 16:49