De Overheid heeft afgelopen dinsdag een regeling afgekondigd om werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten bij plotselinge terugval van omzet. Deze regeling kan ook in de Fruitteelt van belang zijn of komen. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming oplopend tot 90% van de loonsom. Voorwaarden zijn dat er in het bedrijf geen verdere bedrijfseconomische ontslagen vallen en dan er een omzet daling van tenminste 20%. Het ministerie van Sociale Zaken is deze regeling nog nader aan het uitwerken. De exacte datum wordt door hen zo snel als mogelijk kenbaar gemaakt. De NFO zal u dan informeren.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 19 maart 2020 - 16:19