De NVWA heeft vanaf juni 150 inspecties gepland bij telers van zowel groot- als kleinfruit. Bij een deel van de bedrijven wordt gericht gecontroleerd op de naleving van de driftreducerende maatregelen bij een aantal specifieke middelen. Bij de andere bedrijven wordt een brede controle uitgevoerd naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en andere (administratieve) voorschriften. Daarnaast gaat de NVWA ook gericht na of de voorschriften opgevolgd zijn, die gelden voor gewasbeschermingsmiddelen waarvoor vrijstellingen zijn afgegeven. Hiervoor zullen ook inspecties worden uitgevoerd bij fruitteeltbedrijven. Heeft u na controle op uw bedrijf vragen, neem dan contact op met NFO-medewerker Jaco van Bruchem, jvbruchem@nfofruit.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 juni 2021 - 16:51