Onlangs ontvingen rodebessentelers van de NFO een mail over het onderzoek naar de oorzaken van taksterfte. De NFO wil dit jaar van start gaan met dit onderzoek, omdat taksterfte en de mogelijke relatie met aantasting door de bessenglasvlinder, een van de meest urgente problemen is die rodebessentelers ondervinden.
Inmiddels is er subsidie voor dit onderzoeksthema toegezegd door Fruitpact, op voorwaarde dat de sector zelf ook een financiële bijdrage levert. De NFO vraagt daarom aan fruittelers die geen lid zijn van de NFO om een toezegging van € 65,- excl. btw per hectare. Aan de fruittelers die lid zijn van de NFO, vragen we een bijdrage van € 32,50 excl. btw per hectare, waarna de NFO deze bijdrage uit de al betaalde contributie verdubbelt tot € 65,- per hectare. U kunt u financiële bijdrage toezeggen door deze aan te geven via de NFO-site. Klik hier voor het opgaveformulier.
Wanneer voldoende rodebessentelers een steentje bijdragen, kunnen we starten met dit onderzoek. Heeft u vragen over dit onderzoek neem dan contact op met Patricia Hoogervorst (innovatiemakelaar NFO) via phoogervorst@nfofruit.nl of via (06) 27 35 22 24.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 13 juni 2019 - 14:56