In Fruitteeltnummer 3 van 2 februari is een Close-up verschenen over de nieuwe DRT-indeling van Lochmann-spuitmachines. Deze publicatie heeft tot verwarring geleid omdat niet voldoende duidelijk was dat het hierbij om een advertentie ging. Redactie Fruitteelt heeft in samenspraak met de Redactiecommissie besloten om dit type (door de redactie geschreven) advertenties, niet meer in Fruitteelt op te nemen. Adverteerders kunnen immers ook zelf, in de vorm van een Advertorial, achtergrondinformatie over hun product in Fruitteelt publiceren.

Dit bericht is geplaatst op maandag 4 maart 2019 - 14:58