NFO en WUR organiseren in het kader van het zomerprogramma van Proeftuin Randwijk op woensdagavond 8 juli om 19.00 uur een online bijeenkomst  over de bruingemarmerde schildwants. Deze wants, die elders in Europa al grote schade heeft aangericht, wordt ook steeds vaker gezien in Nederland. Ondersteund met geld vanuit de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en de NFO is inmiddels een onderzoek gestart naar de verspreiding en de levenscyclus in Nederland, de interactie met hier geteelde gewassen en waardplanten, en de mogelijkheden voor monitoring, preventie en bestrijding.
Karin Winkler en Herman Helsen informeren u tijdens de bijeenkomst over wat ze tot nu toe gevonden hebben en over de natuurlijke vijand de sluipwesp Trissolcus japonicus.
De bijeenkomst is bedoeld voor NFO-leden en supporters en sponsoren van de proeftuin en duurt ongeveer 1 uur. Aanmelden kan via proeftuinrandwijk.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 juni 2020 - 17:55