Inspectie SZW legt sinds invoering van een hardere fraudeaanpak in 2013 stelselmatig onterechte en te hoge boetes op voor overtreding van de arbeidsregels. Dat blijkt uit een analyse van het Financieele Dagblad van tientallen rechtszaken en gesprekken met advocaten. Zij vergelijken het harde beleid met de kinderopvangtoeslagaffaire die duizenden ouders in financiële problemen bracht.

De afgelopen zeven jaar werden 20.000 boetes opgelegd voor een totaalbedrag van 200 miljoen euro. In 2019 moest Inspectie SZW 15 procent van de boetes na bezwaar helemaal of deels terugbetalen. Waarschijnlijk ligt het aandeel onterechte boetes nog hoger, omdat niet iedereen een juridische procedure start.

De wet gaat er volgens de geïnterviewde advocaten bij voorbaat vanuit dat verdachten frauderen. Daardoor hebben onbedoelde foutjes soms verstrekkende gevolgen. Wel is het beleid van de Inspectie de laatste jaren wat verzacht. Vorig jaar werden minder vaak dan voorheen en ook minder hoge boetes opgelegd. De NFO is met Inspectie SZW in gesprek over de wijze van controleren in de fruitsector.

Dit bericht is geplaatst op maandag 26 oktober 2020 - 16:33