Het kabinet schiet het energie-intensieve mkb te hulp met de zogeheten Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). De voorwaarden en opzet van de TEK-regeling zijn nog niet bekend, maar moeten wel op korte termijn duidelijk worden. De NFO wil dat ook fruittelers, waarvoor de gestegen energiekosten zwaar wegen, aanspraak kunnen maken op steun.

Duidelijk is wel al dat de TEK gebaseerd zal zijn op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat dan uit een deel van de kostenstijging in dit jaar en in 2023. Het energie-intensieve mkb ontvangt dan steun ter grootte van een te bepalen percentage van de stijging van de gas- en stroomprijzen. De regeling gaat gelden tot een maximumenergieverbruik per bedrijf. Deze limiet moet nog worden vastgesteld.

Het kabinet verwacht de voorwaarden van de TEK (doelgroep, totale budget, percentages en de maximale steun per onderneming) op korte termijn bekend te kunnen maken. Omdat een dergelijke regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en moet worden goedgekeurd worden door de Europese Commissie, kan het tot begin 2023 duren voordat de regeling wordt opengesteld. Inzet van het kabinet is wel om vanaf november maatregelen gereed te hebben voor energie-intensieve mkb-bedrijven die nu al in acute problemen zitten.

De NFO zet erop in dat ook fruittelers in aanmerking komen voor steun vanuit de TEK-regeling. “De gestegen energieprijzen wegen zwaar door in onze sector”, zegt Peter Baltus van de NFO. “Normaal kost het bewaren, sorteren en verpakken van een kilo hardfruit circa 30 cent. Door de gestegen energiekosten is dit opgelopen naar 40 cent per kilo. Dat drukt de rendementen logischerwijs zeer sterk. En ook zachtfruittelers hebben te maken met fors hogere kosten, zeker in de verwarmde teelten. We zijn als NFO dan ook heel benieuwd naar de uitwerking van de regeling en de precieze voorwaarden. We willen dat de overheid oog heeft voor de problematiek in onze sector en dat ook fruittelers aanspraak kunnen maken op steun. Sterker nog: dit is een must. Als NFO blijven we de ontwikkelingen in ieder geval op de voet volgen en waar mogelijk beïnvloeden en houden we onze leden op de hoogte.”

Baltus vraagt telers die nu al in acute problemen komen om contact op te nemen met de NFO. “Het kabinet heeft immers aangegeven dat ondernemers die nu al in nood zitten eerder hulp kunnen krijgen, dus al voordat de TEK-regeling gaat gelden. Is dat aan de orde voor uw bedrijf, neem dan contact met ons op. We kijken dan wat we kunnen doen.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 6 oktober 2022 - 16:30