Het bleek al eerder uit een poll van NFO, maar nu ook uit een enquête van Nieuwe Oogst onder groente-, fruit en aardappeltelers dat er steeds minder draagvlak is voor PlanetProof. Heikel punt is het ontbreken van een vergoeding voor de extra kosten die gemaakt worden.
In het onderzoek van Nieuwe Oogst onder 400 groente-, fruit- en aardappeltelers gaf 75% van de ondervraagde telers aan dat een meerprijs van minimaal 10% nodig is ter compensatie van de extra kosten. Ook zegt 80% van de ondervraagden het keurmerk niet nodig te hebben om te verduurzamen. Uit de NFO-poll eerder dit jaar bleek al dat 95% van de bijna 270 stemmers Planetproof een wassen neus vindt. NFO-voorzitter Gerard van den Anker: “Ook uit deze LTO-enquête blijkt sectorenbreed de massale onvrede over Planetproof. Treffend was de opmerking die ik las van NFO-lid Barend van Doorn die ik dan ook citeer: ‘Het is stoppen of betalen’. De opbrengstprijs MOET omhoog willen we kunnen blijven concurreren met buitenlands fruit. Een vaste financiële waardering voor extra duurzaamheidsinspanningen zou daar aan bij kunnen dragen. Als blijkt dat het geen meerwaarde bied dan is het tijd voor herbezinning. Stoppen of betalen dus.”

Dit bericht is geplaatst op maandag 11 mei 2020 - 18:38