Per 1 januari 2023 vervalt waarschijnlijk de registratie van meerdere spuitdoppen. Aangezien ondernemers spuitdoppen niet jaarlijks vervangen, is op verzoek van de NFO en andere partijen uit het agrarische bedrijfsleven een opgebruiktermijn voor deze spuitdoppen vastgesteld. Hierdoor mogen spuitdoppen die afgelopen jaar werden gekocht zeker ook nog in 2023 en 2024 worden ingezet.

Spuitdoppen zijn in de lijst met driftreducerende spuitdoppen (DRD-lijst) ingedeeld in driftreductie-klassen (DRD-klassen). De indeling van de spuitdop in een DRD-klasse heeft sinds 1 januari 2018 een geldigheidstermijn van vijf jaar. Om die reden is voor iedere spuitdop een vervaldatum opgenomen in de DRD-lijst.

Na de vervaldatum voor de DRD-indeling van een spuitdop gelden nu de volgende opgebruiktermijnen:

  • Twee jaar, indien uit onderzoek blijkt dat de spuitdop niet meer voldoet;
  • Vijf jaar, indien geen volledig onderzoek of geen aanvraag voor verlenging van de indeling in DRD-klassen van de spuitdop wordt ingediend.

Gedurende deze perioden mag een agrarische ondernemer de spuitdoppen dus nog blijven gebruiken. Voorwaarde voor de opgebruiktermijnen van twee of vijf jaar is dat de spuitdoppen zijn aangeschaft vóór de vervaldatum én dit kan worden aangetoond. De opgebruiktermijnen worden opgenomen in de tabellen met spuitdoppen in de DRD-lijst.

Dankzij het vaststellen van deze opgebruiktermijnen mogen spuitdoppen die afgelopen jaar zijn gekocht zeker nog tot en met 2024 en mogelijk tot en met 2027 worden gebruikt. Schaft u in de komende maanden nieuwe spuitdoppen aan, check dan de vervaldatum. Leveranciers beschikken meestal over de meest actuele informatie. De eigenaar/leverancier besluit namelijk over het al dan niet laten uitvoeren van een onderzoek, weet als eerste de uitkomst en neemt een besluit over het aanvragen van een verlenging. Aangezien er momenteel nog veel onderzoeken worden uitgevoerd, zal de officiële besluitvorming over veel spuitdoppen – en dus ook hun opgebruiktermijn – pas in december komen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 6 oktober 2022 - 16:28