De NFO heeft een brede coalitie gevormd om een krachtige oproep te doen voor een wetenschappelijke onderbouwing van de breedte van spuitzones rondom bebouwing. Op dinsdag 14 mei debatteert de Vaste Kamercommissie van LNV met demissionair minister Adema over gewasbeschermingsmiddelen. Op initiatief van de NFO hebben de plantaardige sectoren binnen LTO zich achter deze oproep geschaard. Ook de gemeenten in de Betuwe, verenigd in de FruitDelta Rivierenland, hebben zich tot de Tweede Kamer gericht net deze oproep. Momenteel steunen twaalf gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) deze oproep.

Sinds de 50 meter spuitzone is geïntroduceerd in 2006 is het gewasbeschermingsmiddelenpakket sterk veranderd en worden deze toepast met veel minder emissie naar de omgeving. Hierdoor is een zone van 50 meter achterhaald.

Voor ondernemers die nieuwe percelen willen inplanten, is het bijna onmogelijk om geschikte percelen voor fruitteelt te vinden waar een economisch aanvaardbaar, beperkt deel kan worden ingeplant. Met een wetenschappelijk onderbouwing van de afstand tot onder andere woningen kan duidelijkheid worden verschaft. Mogelijk kunnen er dan afstanden worden vastgesteld minder dan de huidige generieke 50 meter.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 7 mei 2024 - 16:54