Zeeuwse fruittelers hebben geen of duur zoetwater tot hun beschikking. Om de concurrentiepositie van de telers te verbeteren heeft de NFO samen met CZAV, Delphy, Van Iperen, de Rabobank en ZLTO de handen ineen geslagen om te komen tot een robuuste en duurzame watervoorziening in Zeeland. Samen hebben zij het Masterplan Zoetwater voor Zeeland opgesteld. Vandaag, 30 juni, is dit plan overhandigd aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat en waterschapbestuurder Luc Magnus. Namens NFO waren Rinus van’t Westeinde en kringvoorzitter Tom van der Meer hierbij aanwezig.
Van der Meer: “Als provincie en waterschap de voedselproductie, waaronder fruitteelt, in Zeeland serieus nemen, moeten ze zich bij de huidige samenwerking aansluiten. Er is niet één oplossing, maar dat de focus moet van alleen water áfvoeren naar afvoer in regenperiodes gecombineerd met het bufferen in droge periodes, is van groot belang. Hoewel het momenteel nat genoeg is heeft de droogte van de afgelopen drie jaar veel Zeeuwse fruittelers teveel geld gekost door duur of geen water.”
In het Masterplan Zoetwater hebben de deelnemende partijen 21 kansrijke oplossingen ingebracht. In deze oplossingen is onder andere aandacht voor nieuwe drainage- en irrigatietechnieken, een robuust regionaal watersysteem, voorkoming van verzilting en meer aanvoer van zoet water en grootschalige zoetwaterberging.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 juli 2021 - 16:49