Het bestuur van Stichting PAWW heeft de bijdrage per 1 januari 2021 vastgesteld op 0,5% van het brutoloon. In 2020 bedroeg de bijdrage 0,4%. De NFO heeft twijfels bij de noodzaak van de private financiering van het 3e WW jaar. De premie drukt het netto-loon van de werknemer, waarbij het voor de werknemers in de fruitsector zeer onwaarschijnlijk is dat zij er ooit gebruik van kunnen maken. Daarbij komt dat de NFO van werknemers terugkrijgen dat een mogelijk recht op een derde WW-jaar niet een arbeidsvoorwaarde is waar ze op zitten te wachten. Het wordt tijd de discussie over voortzetting van de SPAWW premie eens te starten.
Het bestuur van Stichting PAWW stelt jaarlijks in september het bijdragepercentage vast voor het volgende jaar. Dat besluit baseert zij op de ontvangsten en uitgaven van het lopende jaar en de verwachtingen voor komende jaren. In 2022 zal de bijdrage 0,6% bedragen is de verwachting.

Steekproef toetsing PAWW-afdracht
Om goedkeuring te krijgen voor de jaarrekening, neemt Stichting PAWW jaarlijks een steekproef af onder werkgevers. Voor de correcte uitvoering van de regeling is het noodzakelijk dat werkgevers de juiste bijdrage inhouden bij de werknemers en afdragen aan de Stichting. De steekproef wordt in de komende maanden uitgevoerd onder enkele honderden werkgevers. Werkgevers die hiervoor worden uitgenodigd, zijn verplicht om hun medewerking te verlenen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 29 oktober 2020 - 14:55