Naast het appelareaal neemt ook het perenareaal af in de EU-28. In 2011 was er nog bijna 130.000 hectare peren. In 2018 is dit teruggelopen naar 116.000 hectare. Tot 2014 liep het areaal hard terug; daarna in minder sterke mate. Vooral in Spanje, Polen maar ook in Italië neemt het areaal peren af. In België en Nederland neemt het areaal langzaam toe. Gemiddeld komt de EU aan 18 ton per ha peren. In Nederland is de raming dit jaar meer dan het dubbele: bijna 38 ton per ha. Klik hier voor de bijbehorende grafiek

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 augustus 2019 - 17:14