Appeltelers die volgens de eisen van PlanetProof telen, zouden aanspraak moeten kunnen maken op een vergoeding van 1.000 euro per hectare. Dat heeft het CLM becijferd in de Quickscan Meerprijs PlanetProof (met uitgebreide berekening). Appeltelers die PlanetProof-gecertificeerd zijn, gebruiken duurdere gewasbeschermingsmiddelen, moeten vaker hun spuit laten controleren, hebben te maken met verplichte gewasbemonstering, certificeringskosten en extra arbeid. De totaalkosten bedragen hiervoor 995 euro per hectare, uitgaande van 15 hectare appels per bedrijf (het gemiddelde areaal per gecertificeerd bedrijf in 2018). Uitgaande van netto opbrengst van 45.000 kg verkoopbare appels per hectare, komen de meerkosten exclusief de PlanetProof-bonus neer op ca 1,9 cent/kg appels.
In de fruitsector is nog geen partij bereid meer te betalen voor PlanetProof-gecertificeerd product. In de aardappelsector zijn inmiddels twee afnemers – Agrico en Nedato – die deze meerprijs betalen. Lees ook het NFO-bericht ‘In gesprek over teeltzaken en extra vergoeding op Bee Deal-bijeenkomst’.

In de Quickscan berekende het CLM de meerkosten van Planetproof voor de teelt van appel, aardappel en tomaat. Uiteraard gelden ook voor andere teelten meerkosten, maar deze zijn niet in beeld gebracht.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 juni 2019 - 18:03