De stelling van de vorige poll luidde: Klimaatakkoord, Tuinbouwakkoord, Energieakkoord, zijn deze akkoorden wel nodig?

16 X Ja, deze akkoorden geven richting aan het oplossen van lastige problemen

58 X Twijfelachtig, de fruitsector onderneemt al veel, we moeten juist meer waardering krijgen in plaats van opgelegde doelstellingen

47 X Nee, al die akkoorden zijn onzin

 

In totaal brachten 121 personen hun stem uit.

De stelling van de nieuwe poll is: Fijn dat het Agrarisch Keurmerk Flexwonen nu een feit is voor mijn huisvesting van arbeidsmigranten.

– Ja, nu kan ik de kosten van de huur weer gewoon verrekenen met het WML en voldoet de huisvesting aan alle eisen.

– Niet van toepassing, want huisvesting regel ik niet zelf.

– Nee, weer extra certificering.

 

Ga naar nfofruit.nl en breng uw stem uit!

Dit bericht is geplaatst op maandag 13 mei 2019 - 10:18