De stelling van de vorige poll luidde: Ik verwacht binnen nu en drie maanden gebruik te moeten maken van een of meerdere crisismaatregelen vanwege omzetderving door de coronacrisis.

19 X Ja

41 X Misschien, de nood is nu nog niet zo hoog

50 X Nee, ik red mijzelf wel

 

In totaal brachten 110 personen hun stem uit.

 

De stelling van de nieuwe poll is: Het Corona Protocol Land- en Tuinbouw geeft duidelijke handvatten voor mij als werkgever.

Ja

Ik ken het protocol wel, maar heb mij er nog niet echt in verdiept

Ik ken het (nog) niet

Nee

 

Ga naar nfofruit.nl en breng uw stem uit!

Dit bericht is geplaatst op woensdag 27 mei 2020 - 08:59