Het boomspecifiek uitvoeren van teelthandelingen kan tot 18% meer productie opleveren. Dat blijkt uit proeven die in het kader van de Nationale Proeftuin voor Precisie Landbouw werden uitgevoerd op een perceel Kanzi bij Sander Verstegen in Opijnen. Met name het effect van boomgericht met ATS spuiten blijkt groot. Ook wortelsnijden en bemesten werden in deze proef op basis van dronebeelden uitgevoerd.

Demoproef levert interessante resultaten op

Het bedrijf Aurea Imaging is al enkele jaren actief met precisiefruitteelt. Het bedrijf uit Utrecht is vooral bezig geweest met het verwerken van dronebeelden tot taakkaarten voor boomspecifiek wortelsnoeien, bloemdunnen, gerichte perenknopkeverbestrijding en meer. Het fruitteeltbedrijf van NPPL-deelnemer Sander Verstegen is één van de bedrijven waar Aurea Imaging demo’s organiseert en proeven organiseert.

Eén van de interessantste zaken is de demoproef die Aurea Imaging in een perceel bij Sander Verstegen aanlegde. Het perceel Kanzi werd in vier blokken verdeeld. Op één blok werd niet boomspecifiek gewerkt en kregen bij wortelsnoei, bloemdunning/zetting en bemesting alle bomen dezelfde behandeling.  In het tegenovergestelde blok werden de genoemde teeltmaatregelen boomspecifiek uitgevoerd met taakkaarten op basis van dronebeelden van de groei en bloei.

Bij de andere blokken werd één behandeling boomspecifiek uitgevoerd. Medewerkers van Aurea en Delphy verrichtten tellingen van het aantal bloemclusters, vruchten en scheutlengte per boom bij 80 geselecteerde meetbomen in het perceel. Bij indeling van de behandelingen en selectie van de meetbomen is zorgvuldig gekozen om een gelijkwaardige uitgangspositie te hebben. Het leverde de volgende resultaten op:

De eerste analyse laat mooie resultaten zien, de behandelingen op boomniveau geven tot 18% meer opbrengst (in kilogrammen) terwijl de groei egaler werd. Uit cijfers blijkt wel dat precisiebemesting en precisiewortelsnijden nog niet tot een betere cijfers leiden. Maar met name het effect van het boomgericht met ATS-spuiten is groot. Ook bij een verderop gelegen perceel Elstar zorgde boomspecifieke ATS-bespuiting voor een spectaculair verschil van gemiddeld 25% meer productie dan het deel dat egale ATS-bespuiting heeft gehad. Dezelfde demoproef lag ook op twee andere fruitteeltbedrijven met iets meer uniforme percelen maar ook daar leverde het object boomspecifiek dunnen (soms in combinatie met groeiregulatie) 4 tot 12% meer productie op. Deze proef bevestigde wel wat je zichtbaar al voor de pluk zag, maar zonder cijfers heb je daar veel minder aan. Het resultaat laat de meerwaarde wel zien.

Meer informatie en het volledige artikel over dit onderzoek vindt u op de website van NNPL

Bron: NNPL

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 januari 2022 - 16:45