In de GLB-regeling voor 2024 gaan precisietoepassingen voor gewasbescherming en bemesting meetellen binnen de eco-activiteiten. Ook fertigatie in de fruitteelt telt mee als precisiebemesting. Het aantal eco-activiteiten bepaalt of een landbouwer in de categorie brons, zilver of goud valt en dus hoe hoog de subsidie is. Het kan dus interessant zijn deze toepassingen aan te melden in de Gecombineerde Opgave 2024.

Hoe werkt het?
Bij precisietoepassingen gaat het om het variabel, afhankelijk van de behoefte van de plant, toedienen van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen met hulp van sensoren, taakkaart of gps.
Als bewijs van de toepassing moeten telers een taakkaart, een resultaatkaart of een as-applied-kaart hebben én de beschikking over een machine die gewasbescherming of bemesting met precisie toepast (met hulp van gps). Als er geen beschikking over een machine is, dient de factuur van de loonwerker te worden bewaard. Op deze factuur moeten de datum, de uitgevoerde werkzaamheden en de aanduiding van de percelen duidelijk zijn weergegeven. Bij de perceelsaanduiding gaat om de X- en Y-coördinaten of het perceelnummer uit de Gecombineerde Opgave van het betreffende jaar.
Bij het zelf uitvoeren van de precisiegewasbescherming of -bemesting is één taakkkaart of resultaatkaart per perceel voldoende om de eco-regeling aan te vragen. Er hoeft dus geen kaart van elke toepassing aanwezig te zijn. Een as-applied-kaart heeft de voorkeur boven de andere twee kaarttypen.
Binnen de eco-regeling is het mogelijk om activiteiten te stapelen, dus zowel precsiebemesting als -gewasbescherming tellen als afzonderlijke activiteiten mee.

Op 23 november 2023 organiseerde de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) hier een webinar over. Kijk op proeftuinprecisielandbouw.nl voor meer informatie en een terugkijklink van het webinar.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 februari 2024 - 16:52