Half mei beloofde Landbouwminister Schouten met concrete stappen te zullen komen om de agrariër een betere onderhandelingspositie op de markt te laten krijgen. De NFO juicht alle stappen toe om tot een hogere opbrengstprijs te komen.
De eerste concrete stap is dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in opdracht van Schouten nu een onderzoek opstart naar de waardeverdeling in de voedselketen. Het gaat in eerste instantie om zes producten: uien, witte kool/zuurkool, tomaten, peren, melk en varkensvlees. Dit is een dwarsdoorsnede van agrarische producten die in Nederland worden geproduceerd en geconsumeerd. De monitor bekijkt behalve de prijsvorming ook de ontwikkelingen op de agrarische markten.

Welke info verzamelt de monitor voedselketen?
De monitor kijkt naar zowel de in- als de verkoopprijs in iedere schakel van de voedselketen. Concreet gaat het bijvoorbeeld dan om vragen als: Hoeveel betaalt een verpakker van peren voor een kilo peren van de fruitteler? Is er een verschil met een duurzaam geteelde peer? Hoeveel rekent hij voor het verpakken en voor hoeveel verkoopt hij bijvoorbeeld de verpakte peren verder aan een tussenhandelaar? Zo wordt duidelijk hoe de euro die de consument uitgeeft aan voedsel, wordt verdeeld over de verschillende schakels.
Wageningen Economic Research gaat de data voor de ACM verzamelen. Elk jaar publiceert de ACM de resultaten. De monitor wordt ten minste twee jaar uitgevoerd. Halverwege 2020 wordt de eerste rapportage gepubliceerd. Marktpartijen worden benaderd om mee te werken aan het onderzoek.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 juli 2019 - 15:06