In Zuid-Tirol groeit de belangstelling voor biologische teelt snel. Er zijn nu meer dan 630 biologische appelteeltbedrijven en het areaal biologische appels beslaat al 15 procent van het totale appelareaal in Zuid-Tirol. Op Proefcentrum Laimburg wordt, binnen het Europese project BioFruitNet, een breed scala aan onderzoek uitgevoerd om de biologische appelteelt te ondersteunen. Het onderzoek loopt uiteen van het ontwikkelen van alternatieve strategieën voor schimmelbestrijding tot bemesting en rasonderzoek. Tijdens de jaarlijkse presentatie van het onderzoek, op donderdag 4 augustus, lichtten onderzoekers diverse proeven toe.

Als gevolg van de milde winters is de verspreiding van appelbloedluis en roetdauw de laatste jaren sterk toegenomen in Zuid-Tirol. Dankzij de warmere winters kan bloedluis beter overwinteren op de appelbomen. Aantasting door bloedluis maakt de boom ook gevoeliger voor andere ziekteverwekkers. Binnen dit onderzoek zijn 30 appelrassen en onderstammen gescreend op gevoeligheid voor bloedluis. “We ontdekten daarnaast dat snoei en bemesting ook belangrijke factoren zijn bij het voorkomen van bloedluisaantasting”, aldus onderzoeker Markus Kelderer. Wat dat betreft is het zoeken naar een goede balans. Snoei maakt de boom kwetsbaarder voor bloedluis, maar is ook nodig om te komen tot goede producties. Dat geldt ook voor bemesting.

Bij roetdauw zijn verschillende middelen getest op hun werking tegen de schimmels die dit veroorzaken. Eén ervan blijkt bijzonder effectief: “Het is een biologisch product op basis van steenmeel. In de veldproeven nam de roetdauw met 60 procent af”, aldus Ewald Lardschneider van de Werkgroep Biologische Landbouw.
Binnen het schurftonderzoek wordt het gebruik van speciale netten getest die de verspreiding van de sporen kan beperken. Een goede schurftbestrijding begint in de biologische teelt met het verwijderen van zoveel mogelijk schurftsporen, door het goed laten verteren of verwijderen van het afgevallen blad.

Het BioFruitnet is een Europees project waarbinnen onderzoekers, adviseurs en telers uit alle lidstaten zoveel mogelijk bestaande kennis over biologische fruitteelt samenbrengen en daarnaast nieuw onderzoek zoveel mogelijk gezamenlijk oppakken. Binnen BioFruitNet is proefcentrum Laimburg verantwoordelijk voor het pitfruit.

 

Bron: laimburg.it

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 augustus 2022 - 16:55