Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. Dit protocol is om ervoor te zorgen dat tijdens de coronacrisis veilig doorgewerkt kan worden. Een dergelijk protocol is er voor de land- en tuinbouw (nog) niet. De NFO probeert in LTO verband met Stigas ook tot veiligheidsvoorschriften te komen. Van het protocol voor de bouw- en technieksector kunnen we in de fruitteelt veel gebruiken. Hieronder wat leerpunten van het protocol.

In algemene zin stelt het protocol:

  • Niet naar het werk gaan door werknemer bij corona-infectie van jezelf of een gezinslid.
  • Niet naar het werk gaan bij verkoudheidsklachten.
  • Niet naar het werk gaan als een gezinslid koorts heeft.
  • Pas weer naar het werk gaan als werknemer of gezinslid minimaal 24 uur klachtenvrij is.
  • Thuiswerk organiseren als de functie dat toelaat.

Dan zijn er een aantal ‘arbeidstechnische maatregelen’ genoemd. Dat zijn maatregelen die je in het bedrijf kunt nemen om het werk veilig door te laten gaan, wat voorbeelden:

  • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de werkplek als op de werkplek zelf. Pas daarop het werk aan en richt de werkplek hierop in.
  • Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen.
  • Geen handen schudden.
  • Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol.

De veiligheidsmaatregelen vragen mogelijk aanpassingen van het werkproces. De NFO heeft eerder signalen gekregen dat er op de regels wordt gehandhaafd.

Vrijdag riepen wij om met voorbeelden te komen (video’s, foto’s) op welke wijze u uw werk heeft aangepast aan de veiligheidsmaatregelen. Dat kunt u nog steeds doen via: inf@nfofruit.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 31 maart 2020 - 17:07