Met de opkomst van digitalisering wordt er binnen de fruitteelt steeds meer teeltdata verzameld en kan er door organisaties ook steeds meer data gevraagd worden van bedrijven. In het belang van telers heeft de Federatie Vruchtgroente Organisaties (FVO) binnen het programma Glas4.0 een Data Protocol opgesteld. Dit protocol geeft telers de mogelijkheid om de regie over eigen teeltdata te houden. De overeenkomst bevat onder meer bepalingen over het eigendom, de vertrouwelijkheid, het gebruik van de data en wanneer dat gebruik gestopt moet worden.
Het Data Protocol in opgezet vanuit Glas4.0, maar kan ook door fruittelers worden gebruikt. Leden van The Greenery, Best of four en ZON kunnen via glas40.nl inloggen en gebruikmaken van het protocol. Leden van andere afzetorganisaties kunnen bij hun eigen organisatie informeren naar het protocol.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 december 2019 - 17:54