De provincie Limburg heeft gisteren, 15 maart, een subsidieregeling opengesteld voor preventie van faunaschade. De provincie wil met de regeling, die loopt tot en met 21 december 2023, ook onderzoek naar nieuwe preventieve maatregelen ondersteunen. Volgens Eric Huids, voorzitter van de NFO-kring Limburg, kan de regeling ook interessant zijn voor fruittelers.

Preventie van faunaschade is volgens de Provincie Limburg allereerst de verantwoordelijkheid van de grondeigenaar en -gebruiker. Met de nu geopende subsidieregeling ondersteunt de provincie bij de aanschaf van preventieve maatregelen om schade te voorkomen. In totaal is € 288.000,00 beschikbaar voor grondeigenaren, grondgebruikers, wildbeheereenheden, faunabeheereenheid, terreinbeheerders en coördinerende organisaties.

Subsidies worden verleend voor de aanschaf en/of het plaatsen van duurzame preventieve maatregelen en/of middelen. Ook is er subsidie voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek dat zich richt op het voorkomen van schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten, zo meldt de provincie. “Wanneer je als fruitteler veel last hebt van wilde varkens en daarom wit investeren in schrikdraad kan de regeling bijvoorbeeld voorzien in een tegemoetkoming”, zegt Eric Huids. “Of wanneer je als ondernemer geluidsapparatuur wilt aanschaffen om vogels te weren. Het gaat niet om wereldbedragen, maar het is toch mooi meegenomen. Overigens ben ik sterk van mening dat preventie aanvullend moet zijn op een goed wildbeheer, waarbij de kennis van de FBE’s en de WBE’s centraal staat. Het is een utopie om ieder landbouwperceel te gaan afrasteren. En dit druist ook in tegen de biodiversiteitsprincipes.”

Binnen de regeling geldt een maximum subsidiebedrag van €10.000,00 per grondgebruiker of -eigenaar. Daarnaast verstrekt Provincie Limburg een subsidie van maximaal 80% van de totale subsidiabele projectkosten.

Meer weten? Kijk op www.limburg.nl bij actuele subsidies.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 16 maart 2023 - 16:27