Fruittelers moeten een eerlijke kans krijgen in de Europese handelsstromen en hun producten op dezelfde manier mogen beschermen als collega’s binnen en buiten Europa, in het bijzonder tegen appelbloesemkever. Daarvoor pleit de Provincie Zeeland in een brief aan demissionair landbouwminister Piet Adema. De brief werd, na contact met de NFO, opgesteld naar aanleiding van een motie van BBB en CDA Zeeland en kreeg brede steun in de provinciale staten van Zeeland. De NFO ziet het als een ondersteuning dat de Provincie Zeeland zich middels deze brief inzet voor een duurzaam toekomstperspectief voor de sector.

In de motie pleiten BBB en CDA voor een gelijk speelveld binnen Europa en een eerlijk handelingsperspectief, waarbij telers voldoende tijd krijgen voor het onderzoeken van reële alternatieven om hun teelt te verduurzamen. De Provincie Zeeland wil op basis van vertrouwen een omslag maken van een middelen gericht beleid naar een doelen gericht beleid, wat minder knellende regelgeving en heldere lange termijnperspectieven inhoudt.

Eerder spraken de gemeenteraden van de gemeentes Reimerswaal, Borsele en Kapelle zich al uit vóór een vrijstelling voor Raptol ter bestrijding van de appelbloesemkever.

Klik hier voor de motie van BBB en CDA.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 maart 2024 - 16:36