Rabobank heeft haar aanbod aan gunstige financieringen voor verduurzaming in de land- en tuinbouw per 15 mei uitgebreid. Ook fruitteeltbedrijven kunnen hun verduurzamingsplannen vanaf nu met korting financieren bij de bank. Concreet betekent dit dat een rentekorting geldt en dat de bank geen behandelingskosten in rekening brengt.

Volgens Bernd Feenstra, Sectormanager Tuinbouw bij de Rabobank, komen investeringen binnen de fruitteelt die aantoonbaar bijdragen aan een betere bodemkwaliteit of waterkwaliteit en/of de biodiversiteit vergroten in aanmerking voor de gunstige lening. “Denk bijvoorbeeld aan technieken die bijdragen aan een efficiënter of minder waterverbruik of technieken die de waterkwaliteit verbeteren. Ook precisietechnieken die zorgen voor een substantiële verlaging van de milieulast komen in aanmerking. Verder kunnen fruittelers die investeren in de omschakeling naar biologische teelt, multifunctionele landbouw en/of ketenintegratie – bijvoorbeeld eigen verpakking of eigen verkoop – aanspraak maken op de lening.”

Drie miljard euro beschikbaar

Naast fruitteeltbedrijven komen akkerbouw-, glastuinbouw-, bloembollen- en boomkwekerijbedrijven in aanmerking voor de gunstige financieringen. De Rabobank wil op deze manier bijdragen aan het verder verduurzamen van de Nederlandse land- en tuinbouw. Sinds het najaar van 2023 waren de voordelige leningen al beschikbaar voor veehouderijen. Ruim 400 agrarische ondernemingen maken hier inmiddels gebruik van, vooral om de bedrijfsvoering te extensiveren.

Rabobank denkt dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector in 2040 in evenwicht met de omgeving voedsel zal produceren. “De verwachting is dan ook dat agrarische ondernemers verder gaan verduurzamen en daarvoor hebben zij geld nodig”, zo schrijft de bank in een persbericht. “Bijvoorbeeld om te innoveren, te extensiveren of om hun bedrijf (deels) om te schakelen. Rabobank wil na veehouders nu ook akkerbouwers en tuinders, met een toereikend verdienmodel, leningen verstrekken tegen gunstige voorwaarden.”

Rabobank heeft tot 2030 sowieso drie miljard euro beschikbaar voor deze duurzame leningen.

Kennis en samenbrengen ketenpartners

Rabobank wil agrarische ondernemer ook op andere manieren helpen bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Daarom deelt de bank actief sectorspecifieke kennis en brengt zij partijen in de voedselketen met elkaar in contact om tot nieuwe oplossingen te komen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 mei 2024 - 16:30