Sinds 2017 doet Wageningen UR met subsidie vanuit Topsectoren een driejarig onderzoek naar natuurlijke vijanden van schadelijke mijten. De NFO-Productgroepen Houtig Kleinfruit en Steenfruit hebben er door hun financiële bijdrage voor gezorgd dat er binnen het onderzoek specifiek wordt gezocht naar natuurlijke vijanden van de bramengalmijt.
Na twee jaar is de voorlopige conclusie dat de roofmijt uit het onderzoek in praktijksituatie onvoldoende in staat is de hele populatie bramengalmijten voldoende te verlagen voor adequate bestrijding. Ook speelde mee dat het afgelopen jaar forse verbranding van vruchten optrad, waardoor het percentage oogstbare vruchten ook enorm daalde. Een ander punt wat het lastig maakte om conclusies te trekken, is de spreiding in aanwezigheid. Op het ene blad zaten nul bramengalmijten en op het volgende soms wel 100.
Blijkbaar is er wel een hoopvolle ontwikkeling, namelijk dat er een galmug is gevonden die mogelijk wel in staat is om de bramengalmijt goed onder controle te houden. Deze galmug is een bijzondere vondst binnen het onderzoek. Door toeval is ontdekt dat deze galmug, die spontaan in de proef terecht is gekomen, de tulpengalmijt heel goed bestrijdt en ook andere galmijten goed zou aanpakken. Dit jaar wordt dit nog verder uitgezocht in het laatste jaar van het onderzoek. Daarnaast worden er dit jaar nog laboratoriumtesten uitgevoerd met twee soorten roofmijten.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 april 2019 - 16:33