Gisteren heeft het tweede gesprek plaatsgevonden tussen de Coalitie Farmers Friendly, vertegenwoordigers van de retail en enkel handelspartijen.
De uitkomst van het gesprek is dat de partijen met elkaar in gesprek blijven en het begin april duidelijk moet zijn hoe partijen invulling geven aan betere verdienmodellen voor boer en tuinders.
De eerste winst van de coalitie Farmer Friendly, waar de NFO in participeert, is dat CBL , Albert Heijn en Jumbo zich onomstotelijk uitspreken om aan betere verdienmodellen en randvoorwaarden voor boer en tuinders te willen werken en hier met de sector invulling aan willen geven. Deze houding is winst omdat de retail zich lange tijd afzijdig hield in deze discussie.
De retail wil vooral werken aan structureel beter werkende ketens en verdienmodellen en aan betere regelgeving vanuit de overheid. Vanuit de coalitie Farmers Friendly dringen we er op aan dat behalve deze strategische discussie ook naar de korte termijn moet worden gekeken. Hoe kun je op korte termijn invulling geven aan een beter verdienmodel en eerlijke beloning? Als dit op een andere manier wordt gerealiseerd dan via het concept Farmers Friendly kan dat ook een invulling zijn. Na veel aandringen is vanuit de retail aangegeven dat ook de korte termijn moet worden meegenomen in de plannen die er begin april moeten liggen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 februari 2021 - 15:29