De beschikbaarheid van arbeid is niet vanzelfsprekend in de land- en tuinbouw. Automatisering en digitalisering maken het werk complexer. Ook ketensamenwerkingen en productie op grote schaal vragen meer van een werknemer. Het eentonige werk blijft wel bestaan, maar wordt minder vanwege steeds verdergaande technologisering en robotisering.
In het rapport ‘Samen werken aan arbeid’ geeft Rabobank zijn visie op arbeidsmarkt in de land- en tuinbouw. Voorzitter van de NFO-Klankbordgroep Arbeid René Simons: “Het Rabobank rapport sluit aan op wat wij als NFO ook zien en eerder ook hebben gedeeld, bijvoorbeeld in de Fruitteelt (nr. 8, pag. 6-7). De opstellers van het rapport geven wel aan dat het raadzaam is meer met instellingen buiten de land- en tuinbouw te gaan samen werken. Ze doelen hier bijvoorbeeld op de samenwerking met een ICT bedrijf, maar ik zie ook veel mogelijkheden om samen te werken met ‘startups’ die bijvoorbeeld weer banden hebben met universiteiten. Het rapport van de Rabobank valt ook samen met de conclusie van de NFO dat ondernemerschap steeds belangrijker wordt. Een fruitteeltondernemer moet nu en in de toekomst steeds meer een professioneel bedrijf – in de meest brede zin van het woord – runnen.”
Ook wordt aangeraden om veel aandacht te besteden aan het werven van personeel. Het aantrekken en behouden van mensen wordt steeds belangrijker.
De Rabobank stelt dat de bevindingen in het rapport een lange termijn trend weergeven. Ze worden niet – of slechts tijdelijk – onderbroken door de coronacrisis.

Dit bericht is geplaatst op maandag 4 mei 2020 - 17:27