Vorige week dinsdag stemde de Tweede Kamer met een krappe meerderheid in met de motie voor uitfasering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per 2035. Uitfasering van gewasbeschermingsmiddelen in 2035 gaat volgens de NFO totaal voorbij aan de realiteit. Gewasbeschermingsmiddelen blijven ook in de toekomst nodig voor bestrijding van ziekten en plagen. Minister Schouten ontraadde de motie en wees terecht op de vorig jaar aangenomen Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en het opgestelde uitvoeringsprogramma. Een dag na de motie wees de minister de motie resoluut af en gaat deze dan ook niet uitvoeren. Eventueel kan haar opvolger ermee aan de slag, maar ook dan zullen de afspraken van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming leidend zijn. De NFO is blij met het standpunt van de minister en dat zij verwijst naar de afspraken met de sector. Die zijn er niet voor niets. De NFO is deelnemer aan het Uitvoeringsprogramma.

Lees ook het bericht van vorige week: ‘Tweede Kamer wil in 2035 gewasbeschermingsmiddelen weg hebben’.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 oktober 2021 - 16:06