Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP) worden lid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Jan Huitema (VVD) zat de afgelopen periode in de landbouwcommissie en gaat nu deel uitmaken van de commissie milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid. Huitema wordt wel samen met Anja Hazekamp (PvdD) plaatsvervangend lid van de landbouwcommissie.
Schreijer: “Ik ben blij dat ik als enige Nederlandse agrariër de komende vijf jaar kan blijven opkomen voor onze agrarische familie- en gezinsbedrijven, zeker met het oog op de onderhandelingen over het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2021, dat meer dan een derde van de EU-begroting omvat.”
Schreijer wordt daarnaast opnieuw lid van de visserijcommissie en tevens neemt ze zitting in de parlementaire commissie internationale handel. Ruissen wordt plaatsvervangend lid van de commissies buitenlandse zaken en visserij.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 juli 2019 - 18:01