“Iedereen die in onze sector werkt, zou zich veilig moeten voelen. En met plezier naar het werk moeten kunnen gaan. Helaas is dat nog niet altijd het geval. Vandaar dat we in de cao Open Teelten hebben afgesproken dat iedereen toegang heeft tot een vertrouwenspersoon”, aldus Herman Bus van de Nederlandse Fruittelers Organisatie.

Wie werkt kan te maken krijgen met ruzie, agressie, geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie. De Arbowet verplicht werkgevers om hun medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Van werkgevers wordt verwacht dat ze hiervoor beleid hebben en uitvoeren. Om problemen met belangen te voorkomen kunnen werkgevers geen eigen personeelsfunctionaris of bedrijfsarts als vertrouwenspersoon benoemen. Dit staat in de richtlijn van de Inspectie SZW.

Voor alle medewerkers
“In de cao Open Teelten is geregeld dat medewerkers in deze sector gebruik kunnen maken van de vertrouwenspersoon Open Teelten”, vervolgt Henry Stroek, CNV Vakmensen. “De sector heeft hiervoor een contract met Stigas. Er zijn voor werkgevers geen kosten aan verbonden. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, maar neemt geen standpunt in. Medewerkers kunnen via Stigas contact opnemen met de vertrouwenspersoon.”

Campagne voor meer bekendheid
Bus: “We vinden het belangrijk dat alle werkgevers en werknemers in de sector weten dat de vertrouwenspersoon er is, wat deze persoon doet en hoe je hem kunt bereiken. Daarom ontvangen alle werkgevers in de sector half september een flyer over de vertrouwenspersoon, met het verzoek hun medewerkers erop te attenderen. Alle vaste werknemers in de sector ontvangen een mail over de vertrouwenspersoon.”

Contact opnemen met de vertrouwenspersoon
Telefonisch: (085) 044 07 00, optie 1 (van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 – 17.30 uur) Ze krijgen dan een medewerker van de Stigas Servicedesk aan de lijn. Ze moeten dan vragen naar de vertrouwenspersoon Open Teelten.
Via mail: vertrouwenspersoon@stigas.nl
Meer informatie: stigas.nl/diensten/vertrouwenspersoon

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 27 augustus 2019 - 18:43