Op 3 september is het interregionale project Smart Growers van start gegaan. Doel van het Nederlands-Belgische project is slimme technologie klaar voor de praktijk te maken. De focus binnen het project ligt op toepassing van slimme technieken in de teelten van blauwe bessen, asperges en laanbomen. Technieken die onderzocht gaan worden zijn een automatisch onkruidbestrijdingssysteem, een intelligent irrigatie- en bemestingssysteem en remote sensing technologie die vroegtijdig afwijkingen en achterblijvende groei bij gewassen moet opsporen.
Binnen Smart Growers werken 9 Nederlandse en Vlaamse onderzoekscentra samen, onder leiding van het Belgische Proefcentrum Fruitteelt. Vanuit Nederland zijn Brightlands Campus Greenport Venlo, Blue Engineering, Compas Agro en Blueberry Innovators betrokken.

Dit bericht is geplaatst op maandag 14 september 2020 - 11:34