FleurenTech heeft samen met Van den Borne Aardappelen en Soil Services International een nieuw bedrijf SoilMasters opgericht. Binnen SoilMasters bundelen zij hun kennis op gebied van bodemscans, bemonstering en advisering.

Met een nieuwe, geavanceerde bodemscanner brengt Soilmasters de bodem in kaart en bepaalt wat de beste punten zijn voor bemonstering. “We maken gebruik van een bodemscanner, die met behulp van een Elektro Magnetische Inductie sensor (EMI-sensor), de elektrische geleidbaarheid van de bodem meet”, vertelt Yannick Smedt die de afgelopen jaren vanuit FleurenTech ervaring heeft opgedaan met bodemscans. De gemeten EC-waarden worden gebruikt om de beste bemonsteringslocaties vast te stellen. Na analyse van de bodemmonsters wordt een nauwkeurig bemestingsadvies, gekoppeld aan taakkaarten, vastgesteld. De uitkomsten van het bodemonderzoek gecombineerd met de indirecte vruchtbaarheidsmeting door de bodemscanner maken het mogelijk om voor iedere m2 te komen tot het beste bodemmanagement.

Dit bericht is geplaatst op maandag 6 juli 2020 - 14:39