Twee lijsttrekkers van het CDA voor de provincie Zeeland, Rinus van ’t Westeinde (nummer 3 op de lijst) en Anton Geluk (nummer 8) bezochten gisteren Slabbekoorn Fruit in Kapelle om de onderwerpen te bespreken die Zeeuwse fruittelers bezig houden. Aan bod kwam de zoetwaterproblematiek en vooral het ontbreken van de beschikbaarheid ervan. Veel Zeeuwse telers hebben geen of onvoldoende zoet water beschikbaar en daar moet door middel van meer zoetwaterberging verandering in komen.
Het behoud van gewasbeschermingsmiddelen was een tweede onderwerp van gesprek. Martijn Slabbekoorn: “We gebruiken zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen en werken op het scherp van de snede, maar we moeten erop kunnen vertrouwen dat we altijd selectieve middelen achter de hand hebben om in geval van calamiteiten te kunnen ingrijpen. Het is een taak van de overheid om te zorgen dat de toelatingsprocedure bij het CTGB niet dusdanig veel gaat kosten dat fabrikanten geen toelatingen meer aanvragen.”
Het derde onderwerp van gesprek was arbeid. “We hebben behoefte aan een goed passende betaalbare seizoenswerkregeling omdat we in Europa in een oneerlijke concurrentiepositie terecht komen. Vaste banen kunnen we niet bieden en een hoge ww-premie voor seizoenswerk is onterecht.”
Het was de bedoeling dat ook CDA-Tweede Kamerlid Jaco Geurts bij dit gesprek aanwezig zou zijn omdat het onderwerpen betreft die betrekking hebben op de landelijke politiek, maar Geurts kon vanwege medische redenen niet aanwezig zijn. Rinus van ’t Westeinde zorgt ervoor dat bovenstaande alsnog bij Geurts overgebracht wordt.

Foto: Rinus van ’t Westeinde (links) en Anton Geluk (rechts) in gesprek met Martijn Slabbekoorn.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 maart 2019 - 17:46