NFO merkt dat er steeds meer vragen komen over het coronavirus en wat de invloeden hiervan zijn op geplande NFO bijeenkomsten, bedrijfscontinuïteit en omgang met personeel op de fruitbedrijven.
In deze extra nieuwsbrief staat belangrijke info vanuit het RIVM, VNO-NCW en nuttige links waarvan u gebruik kunt maken. Bij belangrijke nieuwe informatie wordt u via de NFO-website en/of nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.

Geplande NFO-bijeenkomsten
De komende weken staan er diverse NFO-bijeenkomsten gepland. De NFO volgt de informatie vanuit het RIVM en baseert daarop of bijeenkomsten wel of niet door zullen gaan.

Afgelast
– Donderdag 12 maart: Gewasbeschermingsavond van Kring- Zeeland Noord-Brabant, afdeling Midden-Brabant in Dongen-Vaart
– Maandag 16 maart: ALV van Kring-Midden Nederland in Gorinchem
– 16 en 17 mei: Werktuigendagen Sint-Truiden 2020 (geen NFO-bijeenkomst)
– Dinsdag 17 maart : ALV Kring Limburg
– Donderdag 19 maart: Kring-Midden Nederland regio Zuidwest-Gelderland in Zuilichem

Gaan door (onder voorbehoud)
– Maandag 16 maart: NFO gewasbeschermingsbijeenkomst in Sint-Oedenrode


Brochure VNO-NCW
Hoe kun je als bedrijf op een gezonde en veilige manier het beste omgaan met eventuele gevolgen van het coronavirus? VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben een brochure geschreven hierover. De adviezen, tips en handreikingen gaan in hoofdzaak over het treffen van hygiënische maatregelen, het gaande houden van het bedrijf, in- en uitgaande reizen, de rol van de bedrijfsarts, thuis werken etc. Ook is een hoofdstuk opgenomen over de arbeidsrechtelijke consequenties.

Personeel
De aanwezigheid van het virus heeft ook gevolgen voor uw personeel, klanten, etc. Op de website van logistiek vereniging evofenedex leest u meer informatie over meest gestelde vragen en antwoorden aangaande personeel. Zoals, ‘Ik heb nu veel minder werk, mag ik werknemers naar huis sturen? Of ‘Hoe moet ik omgaan met chauffeurs op mijn bedrijf die uit een risicogebied komen’? Of ‘Mag ik de temperatuur van mijn medewerkers meten om zo te controleren of ze koorts hebben?’ Of ‘Mijn medewerker wil thuisblijven uit angst voor besmetting. Mag dat?’.

Voor werkgevers die hun medewerkers willen informeren over het coronavirus heeft VNO-NCW een voorbeeldbrief opgesteld. 

Stigas en Glastuinbouw Nederland hebben enkele handige posters gemaakt met praktische infomatie in het Nederlands, Engels en Pools:

Werktijdverkorting
Bedrijven die door het coronavirus problemen ondervinden, kunnen werktijdverkorting voor hun personeel aanvragen bij de overheid. Het virus is aangemerkt als een buitengewone omstandigheid waardoor een beroep kan worden gedaan op de regeling. Dit houdt concreet in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is in dienst blijven van de werkgever, terwijl de niet-gewerkte uren worden betaald vanuit de WW.
Bedrijven komen alleen in aanmerking voor de regeling als zij kunnen aantonen dat er een direct verband is tussen de werkvermindering en het coronavirus. Een bedrijf moet minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk hebben door het virus. Klik hier voor meer informatie over de werktijdverkorting en de aanvraagprocedure op de website van het ministerie van SZW.

Handige links voor het laatste nieuws:
– Werkgeversorganisatie VNO-NCW
Veelgestelde vragen voor medewerkers vanuit Stigas
-Actuele vragen en antwoorden (hygiëneregels) vanuit RIVM
– Ondermeer actueel overzicht van aantal besmettingen via RIVM
– Vragen over werkgeverszaken bij Algemene Werkgeversvereniging Nederland, kortweg AWVN
Instructieposter voor op de werkvloer

De overheid heeft een landelijk nummer geopend voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351

Dit bericht is geplaatst op woensdag 11 maart 2020 - 16:51