StonefruitConsult heeft in samenwerking met de NFO onder de vlag van de Fruitacademie de afgelopen weken een succesvolle cursus over de teelt van steenfruit gegeven. StonefruitConsult is een samenwerkingsverband van CAF, Fruitconsult en Delphy. Voor werknemers waren de kosten van deze cursus voor 85% subsidiabel via Colland.
Tijdens deze cursus is ingegaan op alle aspecten die bij de teelt van steenfruit horen. De cursus ging met name in op de moderne teelt van zoete kers, dit omdat de teelt van pruimen wat afneemt. Vanwege de COVID-19 maatregelen is gekozen voor vijf online avondbijeenkomsten voor de theoretische kennis. Daarbij is gestart met uitleg over de teelt qua boomopbouw, aanleg van een boomgaard, keuze in teeltsystemen en rassen. Daarnaast is ingegaan op bestuiving, diverse overkappingssystemen, het onderhoud van de boomgaard en snoei voor behoud van vitale bomen. Ook de economische aspecten van de teelt zijn aan bod geweest in termen van investeringen, benodigde arbeid en kostprijs. Als teeltonderdeel zijn ziekten en plagen en inzet van gewasbeschermingsmiddelen behandeld. Het belang van bodem en bemesting was tevens een belangrijk onderdeel van de cursus. Daarnaast is er voor de deelnemers een praktijkbijeenkomst geweest op Proeftuin Randwijk, waarbij de theoretische kennis in de boomgaard bij diverse boomtypen is toegelicht. Ook zal er nog een tweede boomgaardbijeenkomst in de plukperiode plaatsvinden om de effecten van de verschillende maatregelen te bekijken.

De combinatie van theorie en praktijk was volgens de deelnemers een interessante en boeiende opzet, waarbij de voorkeur er wel naar uitgaat om het theoretische deel live invulling te geven als dat weer mogelijk is.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 april 2021 - 16:53