Tot 14 februari kunt u nog inschrijven/aanmelden voor het Economisch Herstel Fonds (EHF). De regeling voor groen-economisch herstel van de landbouwsector is bedoeld voor alle landbouwers. Als landbouwer kunt u met deze subsidie uw bedrijf verduurzamen door bijvoorbeeld een plaatsspecifieke spuitmachine te kopen. Jonge landbouwers komen in aanmerking voor een extra subsidie percentage.

Het budget voor deze subsidie is vastgesteld op € 35,5 miljoen. RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) verdeelt dit in gelijke bedragen over 5 investeringscategorieën, namelijk:
– Precisielandbouw en Smart farming
– Digitalisering
– Water, droogte, verzilting
– Duurzame bedrijfsvoering
– Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

Meer informatie over het EHF en de investeringscategorieën vindt u hier.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 februari 2022 - 16:54