Agrarische bedrijven in het rivierengebied kunnen financiële ondersteuning krijgen voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen. De stimuleringsregeling geldt voor nieuw aan te leggen innovatieve waterbesparende maatregelen, zoals (dubbelzijdige) druppelirrigatie, boven- en ondergrondse opslagvoorziening, peilgestuurde drainage, waterbesparende sproeikoppen en sensing en beslissingondersteunende systemen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de te nemen maatregel en varieert van 25 tot 40%. Daarnaast zijn er voor bepaalde maatregelen ook vaste vergoedingen.
De subsidieregeling loopt tot 2021 of totdat het budget van in totaal € 820.000 is uitgeput.
Kijk voor meer informatie op waterschaprivierenland.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 februari 2019 - 15:52