NFO Regio voorzitter Bert den Haan opent de avond.

Het Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor een goede verdeling van het water in de Bommelerwaard en West-Betuwe. Maar ook telers hebben een verantwoordelijkheid om het water onderling goed te verdelen. Op de NFO-bijeenkomst op donderdag 30 januari over het waterbeheer in de NFO-regio Zuidwest-Gelderland, vertelde peilbeheerster Saskia Dubbeldam over hoe zij te werk gaat. Vanuit de regiekamer in Tiel bedient zij de schuiven en pompen waarmee de watertoe- en afvoer wordt geregeld. In feite heeft het waterschap alleen de plicht het overtollige water af te voeren. Een goede wateraanvoer is niet verplicht, al probeert het waterschap dit wel zo goed mogelijk te realiseren.
Aan de hand van een kaart liet Dubbeldam zien waar de inlaatpunten en pompen liggen, hoeveel kuub water er wordt ingelaten én hoeveel fruit er de laatste jaren is bijgekomen in het gebied. Daarmee werden ook de tekorten duidelijk zichtbaar. Met name in periodes met meerdere nachtvorsten achter elkaar en in droge periodes, als ook akkerbouwers en tuinders gaan beregenen, is het lastig het water in de sloten op peil te houden. De verwachting is dat de waterbehoefte niet minder zal worden de komende jaren. Daarom deed ze een beroep op de verantwoordelijkheid van telers om onderling het water zo goed mogelijk te verdelen. Dat kan door samen te overleggen in waterbehoeftige periodes, maar ook door waterbesparende maatregelen. Via het waterschap kunnen telers subsidie aanvragen op diverse maatregelen, waaronder druppelirrigatie en flipperberegening.
Onder de 35 aanwezigen was er over het algemeen vrij veel begrip voor de het verhaal van het waterschap. Telers zullen ook telkens in gesprek moeten blijven met de waterschapmedewerkers in het veld om zo goed mogelijk samen te werken.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 februari 2020 - 19:12