Een grote groep werkgevers heeft recentelijk per post een herinneringsnota ontvangen van Stichting PAWW. In sommige gevallen is deze nota niet van toepassing. Begin oktober berichtte de NFO al over een brief die werkgevers kregen waarin stond dat hun ‘registratie nog niet compleet’ is. De NFO heeft toen ook al haar onvrede hierover geuit bij de SPAWW. De Stichting heeft nu een tijdelijk telefoonnummer geopend waar u met uw vragen terecht kunt: 088 230 2306. Per e-mail kan dit via deze link, vermeld POST in de onderwerpregel.

Er zijn twee mogelijkheden: u bent nog niet geregistreerd of u bent al geregistreerd. Voor beide situaties leest u hieronder wat u moet doen.

U bent nog niet geregistreerd
Mocht u zich nog niet hebben geregistreerd, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen.
U kunt na registratie de eerdere aangifte crediteren. Daarna ontstaat een creditnota waarmee de toegezonden nota komt te vervallen. Daarna kunt u deze correctieaangifte met de juiste waarden indienen. De nota die hieruit ontstaat, dient u vervolgens betalen.

U bent al geregistreerd
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over deze gang van zaken en waarom juist u die herinneringen en nota’s ontvangt. Zeker wanneer u zich zelfstandig heeft geregistreerd en trouw aangifte en betalingen verricht. Indien u inderdaad een brief van ons ontvangen heeft, dan kunt u ons en uw sector helpen deze bestanden te corrigeren.
Dit doet u door het contactformulier in te vullen en daarin de volgende gegevens te vermelden:
– Onderwerp: POST-KOPPEL REGISTRATIE
– Toelichting: het loonheffingsnummer van uw onderneming en het debiteurennummer van de nota (die u heeft ontvangen).
Wij zullen uw accountgegevens koppelen en het dubbele account beëindigen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 december 2019 - 16:15