Na de eerste informatiebijeenkomst over de termijnmarkt voor peren in Tiel, trok ook de tweede informatieavond in Kruisland afgelopen woensdag veel belangstellenden. Dirk Coucke gaf dezelfde uitleg over hoe het in zijn werk gaat. In Fruitteelt 15 was die informatie al te lezen.
Deelname aan de termijnmarkt moet gaan werken als een verzekering tegen risico’s van prijsfluctuaties. Is de uiteindelijke, daadwerkelijke prijs van het product lager dan die van de termijnmarkt, dan betaalt de afnemer dat bij. Is het hoger, dan betaalt te teler het verschil terug. Om te garanderen dat deelnemers bij kunnen betalen als dat nodig is, moeten zij vooraf een waarborg storten van € 0,15 per kilo.
Net als voor de Belgische telers is Dirk Coucke in gesprek met een aantal banken in Nederland om geregeld te krijgen dat deelnemers de te betalen waarborgsom van € 0,15 per kg gefinancierd kunnen krijgen. In België heeft één bank dat op zich genomen tegen een rentetarief van 0,9% voor alle deelnemers, ook voor niet-klanten van die bank.
Discussies over de precieze hoogte van de index doen niet ter zake, meent Coucke. Het gaat immers over de hoogte, maar om het hoogteverschil. Een stuurgroep, waarschijnlijk een gezamenlijke voor Nederland en België, moet het gewenste prijsniveau bepalen.
In België hebben zeventig telers zich verenigd in de Fruit Trading Company, die zich hebben ingetekend voor 50.000 ton, waarvan 8.000 ton is aangeboden voor termijnhandel. In Nederland lopen de aanmeldingen gestaag binnen. Service2Fruit meldt dat er inmiddels zo’n twintig telers zijn die gaan deelnemen. Aanmelden kan nog tot 15 augustus. Telers die dit jaar al instappen, krijgen ook volgend jaar voorrang op de deelname.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 juli 2019 - 15:45