Het Platform FRUITVOORUIT.NL werkt aan een toekomstbestendige fruitsector. De partners binnen het Platform bundelen daartoe hun krachten. De sector staat immers voor vele uitdagingen zoals milieu, klimaat en biodiversiteit. De fruitteeltsector kan veel betekenen op maatschappelijk thema’s. FRUITVOORUIT.NL wil meer waardering voor de sector en dit eenduidig uitdragen. Door de samenwerking en bundeling van initiatieven willen de partners een optimale inzet van de beperkte collectieve middelen in de sector bereiken. De partners binnen FRUITVOORUIT.NL zijn NFO, GFH, FruitMasters, The Greenery, Oxin, Fruitconsult, CAF en Proeftuin Randwijk. Het Platform werd in 2019 gelanceerd.

 

FRUITVOORUIT.NL wil:

  • Samen laten zien dat fruittelers veel meer doen voor onze maatschappij dan lekker en gezond fruit telen. Doel is meer waardering te realiseren voor fruittelers, en voor hun inzet voor het verduurzamen van de sector, respect voor de natuur en hun gezonde, lekkere producten.
  • Samen werken aan de ontwikkeling van de Nederlandse fruitteelt met toekomst. Doel is de positie van de fruittelers te verbeteren en de sector klaar te maken voor de toekomst.
  • Samen laten zien waarin de fruitsector uitblinkt en hoe de fruitsector werkt aan (verdere) verduurzaming. We zijn #TROTSOPDEFRUITTELER. Een verhaal dat gebaseerd op feiten en cijfers, afkomstig van onafhankelijke bronnen.
  • Rendement behalen in de sector met behulp van een goede gewasbescherming, hogere opbrengsten en een kleiner aandeel van de factor arbeid in de kostprijs.

 

Eerste stappen

In 2020 heeft FRUITVOORUIT.NL de eerste stappen gezet in de samenwerking. Resultaten op de drie actielijnen Innovatie, Communicatie en Randvoorwaarden zijn:

 

Innovatie

Binnen FRUITVOORUIT.NL lopen projecten over de thema’s vruchtboomkanker, (zwart)vruchtrot, bruingemarmerde schildwants, Fruit 4.0 en gewasbeschermingsstrategieën. In 2020 is een begin gemaakt om nieuwe kennis over deze thema’s te delen met telers, en hen te betrekken bij de innovaties. Vanuit dezelfde doelstellingen zijn daarnaast studiegroepen opgericht voor telers over de thema’s plantgezondheid en Fruitteelt 4.0.

 

Communicatie

Een van de doelen van FRUITVOORUIT.NL is om consument en maatschappij het eerlijke verhaal te vertellen over fruitteelt. Daartoe is in 2020 een online kennisbank ingericht. In de kennisbank kan iedereen informatie en argumenten vinden om ons verhaal te vertellen en te onderbouwen. Verder is ook de imagocampagne ‘De Fruitigste’ geïntegreerd in de communicatie-activiteiten van FRUITVOORUIT.NL (zie pagina 18 in deze Fruitteelt).

 

Randvoorwaarden

Gewasbescherming en plantgezondheid zijn cruciale thema’s binnen FRUITVOORUIT.NL. Het Platform zorgt voor een stevige samenwerkingsstructuur binnen de sector door gezamenlijk op te trekken in lobby, onderzoek en advies. Hierdoor kunnen we betere keuzes maken en ons focussen op het resultaat. Ook zorgen we een nauwe interactie tussen gewasbescherming en innovatie binnen FRUITVOORUIT.NL.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 december 2020 - 09:05