Afgelopen maand heeft het Ctgb op verzoek van de toelatingshouder de toelating van Naturalis-L op basis van Beauveria bassiana ATCC74040 toegelaten in de bedekte teelt van kleinfruit. Dit middel is werkzaam tegen spint en witte vlieg. In 2019 is een demo op proeftuin Randwijk uitgevoerd gericht op bestrijding van bramengalmijt. In deze beperkte demo bleek dat Naturalis-L de bramengalmijt goed onderdrukte. De aantasting was minimaal gehalveerd ten opzichte van de geheel onbehandelde rij.  De conclusie was dat gezien het beperkte  middelenpakket Naturalis-L een welkome aanvulling lijkt bij de aanpak van bramengalmijt. De NFO is in overleg met de toelatingshouder om dit middel niet alleen in de bedekte maar ook in de onbedekte teelt toegelaten te krijgen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 27 augustus 2020 - 16:47