Het Ctgb heeft een toelating verleend voor het biologisch fungicide Sonata van Bayer Cropscience. De toelating geldt voor de bedekte teelten van aalbes, braam en framboos. Sonata is een breedwerkend contactfungicide, maar is vooral sterk op meeldauw. De werkzame stof is de bacterie Bacillus pumilus stam QST 2808.
Sonata heeft een ander werkingsmechanisme dan de al eerder toegelaten biologisch fungicide Serenade. Door de verschillende werkingsmechanismen vullen Serenade en Sonata uitstekend aan in een geïntegreerd teeltsysteem.
Bayer adviseert voor Sonata altijd een uitvloeier toe te voegen. Sonata is veilig voor nuttigen en bestuivers en vrijgesteld van mrl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 mei 2019 - 16:05