Tijdens de NFO-gewasbeschermingsavond vorige week bij Natuurlijk Gruun in Ommeren kwam de bodemuitvloeier Transformer aan bod. De hulpstof verbetert de vochtverdeling in de bodem en kan zowel toegepast worden via de onkruidspuit als druppelleiding.

Uit een oriënterende demo op Proeftuin Randwijk bij Honeycrisp blijkt Transformer een betere vochtverdeling in het middelste deel van de zwartstrook te geven (figuur). De verschillen tussen onbehandeld en Transformer zijn klein, maar de hulpstof geeft wel een consistent beeld. Onder het druppelpunt daalde het bodemvochtpercentage enkele procenten, terwijl op ongeveer 22,5 cm afstand van het druppelpunt – in de bomenrij – het vochtpercentage enkele procenten hoger lag. Op circa 45 cm vanaf de bomenrij – naast de grasbaan – heeft Transformer geen invloed meer blijkt uit de verschillen tussen onbehandeld en behandeld. Voorafgaand aan de proef bleek het gemiddelde bodemvochtpercentage op alle meetpunten ongeveer gelijk (53 tot 55 procent).

De proeftuin druppelde beide objecten twee keer en mat de vochtpercentages op dezelfde dag op 20 cm diepte (tabel). In onbehandeld werd alleen water gedruppeld; in het behandelde object werd dezelfde hoeveelheid water gedruppeld met daarbij omgerekend 10 liter Transformer per hectare. Voor en na de eerste behandeling viel respectievelijk circa 2 en 5 mm regen. Een vijfde van de totale druppelgift is voorafgaand aan de eerste behandeling gegeven.

“Door Transformer te combineren met een ijzerbespuiting op de bodem, wordt het bodemvocht in de volledige breedte van de zwartstrook verdeeld”, aldus Jan Ties Malda (Cebeco Agrochemie). “Met de onkruidspuit bespuit je namelijk de volledige zwartstrook.” Transformer werkt zo’n vier tot vijf weken, maar het hele seizoen afdekken is niet nodig. “Toedienen tijdens de ijzerbemesting en/of de eerste druppelgift is voldoende. Spuit bij beregenen vooraf Transformer op de zwartstrook. Als het bodemvocht eenmaal juist verdeeld is en de grond vochtig blijft, volgt nieuw vocht steeds hetzelfde verdelingspatroon.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 maart 2019 - 13:41