Onlangs – om precies te zijn op 16 januari – werd de tweede teelt van de energiezuinige bramenproef op het ISFC van Delphy geplant. Braam onder glas is een energiebehoeftig gewas, dat traditioneel wordt geteeld met een gasverbruik van 20-25 m3 gas/m2 per jaar. Doel van het project is een (meer dan) halvering van het gasverbruik met 10m3/m2 gas per jaar.

Deze verlaging – een ambitieuze doelstelling – moet worden gerealiseerd door het piekverbruik omlaag te brengen. Dat betekent concreet werken met etmaalverhogingen op basis van hoeveelheid straling (RTR), geen minimumbuis en schermen tegen uitstraling en isolatie. Daarnaast wordt geteeld met minimale CO2-input en met verticale ventilatoren.

In het najaar werd de beoogde productie (4 kg/m2) bereikt met 4 en 4,8 kg/m2 voor respectievelijk Sweet Royalla en Von. Daarnaast werd tijdens de najaarsteelt belangrijke fysiologische kennis opgedaan op het gebied van drog estof-verdeling, fotosynthese en uitgroeiduur. De verschillen tussen beide rassen bleken vooral te worden veroorzaakt door verschil in gewasopbouw, generativiteit en fotosynthese snelheid. Door intensief te schermen, kwam de uitstraling in de nacht nooit beneden de -15 W/m2 . Het werken met een RTR en het intensief schermen resulteerden in een gasverbruik van slechts 1,5m3/m. Hierbij is belangrijk om te benoemen dat het najaar relatief warm was, waardoor de warmtevraag ook lager lag. Het gasverbruik kwam daardoor wat lager uit dan gepland. Met het lage gasverbruik in het najaar ligt de teelt op schema om maximaal 10 m3 gas/m2/jaar te verbruiken.

Al met al een positief resultaat waaruit ook nieuwe vraagstukken zijn ontstaan. Tijdens houdbaarheidsproeven bleek namelijk dat er meer schimmelvorming was ten opzichte van een gestookte teelt-referentie. Dit was tijdens de periode waarin intensief werd geschermd en de planttemperatuur in de nacht vaak dicht op het condensatiepunt lag. Belangrijke vervolgstap voor braam zou dan ook zijn om eenzelfde besparing en productie te handhaven, met de nadruk op kwaliteitsbehoud van het fruit. Een goede vruchtkwaliteit moet het uitgangspunt zijn om braam een energiezuinige toekomst te bieden.

Droge stof

In het voorjaar wordt met het licht mee geteeld. In dit seizoen is daarom het doel om 5,5-6 kg/m2 te behalen voor beide rassen en onder het maximale gasverbruik van 10 m3 gas/m2 per jaar te blijven. Ook zal er weer fundamentele kennis worden verzameld met betrekking tot drogestofverdeling, fotosynthese en water- en lichtstress. Deze kennis is voor braam nog onvoldoende voorhanden en is van belang om de bramenteelt verder te kunnen optimaliseren. Momenteel zijn de knoppen doorgebroken en zijn de lateralen zich door aan het ontwikkelen met al enkele zichtbare bloemknoppen. Rond eind april zullen naar verwachting de eerste vruchten geplukt worden en de proef zal in juni eindigen.

Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma vanuit het ministerie LNV en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast leveren Fruitmasters, The Greenery, Svensson, Delphy en Innovation Partners een bijdrage.

Tekst en foto: www.kasalsenergiebron.nl

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 februari 2024 - 16:30