Een kleine meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van Tjeerd de Groot van D66 waarin hij pleit voor een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. De NFO vindt de oproep van de Tweede Kamer voor een verbod een miskenning van de inspanning die de sector onderneemt om normoverschrijdingen te voorkomen. Het voorgestelde verbod treft ook gewasbeschermingsmiddelen die geen risico vormen voor het drinkwater en daarmee het toekomstperspectief voor ondernemers in de grondwaterbeschermingsgebieden.

In zijn motie wijst De Groot erop dat het Nederlandse oppervlaktewater in 56% van de gevallen te veel bestrijdingsmiddelen bevat. Ook moet Nederland beschermingszones voor oppervlaktewater en grondwater dat voor de onttrekking van drinkwater wordt gebruikt instellen, waarbinnen geen middelen mogen worden gebruikt. Provincies zijn verantwoordelijk voor het instellen van regels rondom grondwaterbeschermingsgebieden, maar het Rijk is uiteindelijk verantwoordelijk en moet deze verantwoordelijkheid ook nemen vindt De Groot.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 november 2022 - 16:40