Udea heeft met zes leveranciers van versproducten afspraken gemaakt over Carbon Farming. De groothandel in biologische levensmiddelen gaat op deze manier de CO2-uitstoot van het bedrijf compenseren. De leveranciers krijgen een vergoeding voor maatregelen waarmee CO2 wordt vastgelegd in de bodem. De maatregelen moeten wel aanvullend zijn op de huidige teeltmaatregelen.
Udea heeft metingen laten uitvoeren om vast te stellen op welke bedrijfsonderdelen nog niet klimaatneutraal zijn en of deze CO2-uitstoot kan worden voorkomen. “Het bleek dat met name ons wagenpark nog steeds CO2 uitstoot en dat we dat niet kunnen voorkomen. We zullen dit dus moeten compenseren. We wilden dit het liefst doen met onze leveranciers en niet zomaar aan de andere kant van wereld bomen laten planten”, licht Steven IJzerman van Udea toe.

De precieze maatregelen en spelregels voor CO2-compensatie zijn het afgelopen jaar vastgesteld en worden jaarlijks geëvalueerd. Voorop staat dat het aanvullende maatregelen op de huidige bedrijfsvoering moeten zijn. Bijvoorbeeld extra beplanting rond de boomgaard of het toedienen van extra compost. “Voor elke maatregel kunnen telers een aantal credits verdienen. Voor elke ton CO2-compensatie betalen we € 75. Udea staat garant voor de uitbetaling van deze credits voor de komende 5 jaar. Op deze manier versterken we ook de lange termijn relatie met onze leveranciers”, aldus IJzerman.

Udea start het traject met zes telers, maar wil dit in de toekomst uitbouwen naar een grotere groep leveranciers.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 november 2021 - 13:08